Rekuperator zraka AHR 160

Decentralizirano prezračevanje zagotavlja udobje z dovajanjem optimalne količine svežega zraka brez odpiranja oken. Odprta okna lahko povzročijo precejšnjo ohladitev prostora pozimi in naval mrčesa poleti. Prezračevalni sistem je sestavljen iz več manjših enot, ki se nahajajo v različnih prostorih hiše. Zahvaljujoč uporabi energijsko varčnih ventilatorjev in visoko učinkovitih toplotnih izmenjevalcev prinaša namestitev naprav AHR in HRV ekonomske koristi. Rekuperacija toplote vedno poteka z dvosmernim delovanjem naprave. V ciklu odvoda zraka odpadni zrak teče skozi toplotni izmenjevalnik in ga segreva, medtem ko se v ciklu dovoda zraka toplota, ki jo akumulira izmenjevalnik, sprejme nazaj in prenese v prostor. Dodaten vidik decentraliziranega prezračevanja je manjši poseg v konstrukcijo objekta v primerjavi s tradicionalnim centralnim prezračevalnim sistemom z rekuperacijo toplote. Razlog je v tem, da so naprave nameščene v zunanji steni objekta in ni potrebe po vgradnji prezračevalnih kanalov in večji sanaciji hiše. Vse te prednosti omogočajo znatno znižanje stroškov namestitve, zlasti v starih stavbah.

Lokalni prezračevalni sistem z rekuperacijo

AWENTA AHR160

AHR160 je nova generacija decentraliziranih prezračevalnih naprav, ki olajšajo prezračevanje in hkrati zmanjšajo toplotne izgube. Zahvaljujoč uporabi akumulacijskega izmenjevalnika toplote AHR zadržuje in shranjuje toplotno energijo, da jo prenese na hladnejši, dovedeni zrak. Razlika med serijama AHR in HRV je v rešitvah za avtomatizacijo delovanja. Uporabljena elektronika nadzoruje delovanje naprave in prilagaja njene parametre glede na pogoje v prostoru, kjer je nameščen AHR.

varčen in tih motor

93,8% izkoristek delovanja

enostavna vgradnja in upravljanje

3 hitrostne stopnje (1/23, 2/36, 3/52 m³/h)

daljinski upravljalnik z upravljanjem funkcij

časovni zamik izklopa

senzor temperature in vlažnosti

AIRFLOW delovanje v smeri zračnega toka

NOČNI NAČIN tiho delovanje z nizkim pretokom in močjo

WI-FI brezžična komunikacija in možnost povezave enot v en sistem

notranje lopute, ki prekinejo pretok zraka ob izklopu naprave

zasnovano za neprekinjeno delovanje

subvencija EKO sklada

izdelano v EU; Garancija: 2 leti

 

Cena enote: 460,00 € + ddv

PRINCIP DELOVANJA

Princip delovanja AHR

Glavna funkcija naprave AHR160 je zagotavljanje izmenjave zraka v prostoru ob zmanjševanju toplotnih izgub. Povratek toplote, izgubljene pri prezračevanju, je mogoč zaradi uporabe keramičnega akumulacijskega izmenjevalnika, ki zadržuje in akumulira toplotno energijo ter nato segreva hladnejši zrak, doveden od zunaj. Če ima dovedeni zrak višjo temperaturo od tiste v prostoru, jo bo izmenjevalec znižal s temperaturo odvzetega zraka.

Princip delovanja AHR flow out

Izpuh

Med delovanjem izpušnih plinov se toplota shranjuje v keramičnem toplotnem izmenjevalniku. Ko je izmenjevalnik popolnoma ogret, samodejno spremeni smer delovanja.

Optimalni čas enosmernega delovanja je določen z odčitki temperature senzorjev, ki so nameščeni pred in za toplotnim izmenjevalnikom.

Princip delovanja AHR flow in

Zračni tok

Toplota, akumulirana v izmenjevalniku, se zbira s tokom dovodnega zraka in se nato prenese v prostor. Ko se izmenjevalnik ohladi, samodejno spremeni smer delovanja.

Optimalni čas enosmernega delovanja je določen z odčitki temperature senzorjev, ki so nameščeni pred in za toplotnim izmenjevalnikom.

  • Visoko učinkoviti Brushless DC motor zagotavlja najnižjo porabo energije, ki znaša le 0,1346W/m²/h in s tem dosega izjemno energetsko učinkovitost. Toplotni izkoristek elementa je 93,8 %, kar napravo uvršča v sam vrh učinkovitosti.
  • AHR160 je standardno opremljen s senzorjem vlažnosti (način HIGRO), zahvaljujoč kateremu se naprava aktivira, ko raven vlažnosti v prostoru, kjer je nameščen, preseže nastavljeno vrednost. To vrednost lahko uporabnik nastavi od 10 % do 90 % v korakih po 10 %. V načinu HIGRO naprava primerja izmerjeno vrednost vlage v prostoru z vrednostjo, ki jo nastavi uporabnik. Če je izmerjena vrednost višja od nastavljene vrednosti za 0-10%, se naprava vklopi v prvi prestavi, za 10-20% – v drugi prestavi, nad 20% – v tretji prestavi. Naprava se izklopi, ko bo dejanska raven vlažnosti enaka nastavljeni.

Aktivacijo načina HIGRO signalizira utripajoč simbol na zaslonu naprave. Funkcija se aktivira z daljinskim upravljalnikom.

  • Naprava ima možnost samodejnega izklopa po 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 in 180 minutah od vklopa. Na zaslonu je prikazan preostali čas do izklopa. Menjava prestave ne vpliva na delovanje ure.

Po odštevanju nastavljenega časa se naprava izklopi in zadnja uporabljena prestava se shrani v spomin. Aktivacijo načina signalizira zaporedna osvetlitev LED (od zgoraj navzdol) v osrednjem delu zaslona. Funkcija se aktivira z daljinskim upravljalnikom.

  • Možnost s tremi hitrostmi je na voljo pri modelu decentraliziranega ventilatorja AHR. Prestave se vklapljajo z daljinskim upravljalnikom ali samodejno – zahvaljujoč senzorju temperature in vlažnosti se parametri delovanja naprave prilagajajo prevladujočim razmeram.

KOMUNIKACIJA

Brezžična komunikacija

Brezžična komunikacija

Rekuperator zraka AHR160 ima možnost povezovanja več naprav, ki so nameščene v enem ali več prostorih z možnostjo parjenja le-teh preko WI-FI brezžične komunikacije. Brez težav pri povezovanju naprav z napajalnim kablom. Priključitev možna v različnih načinih, npr. obe enoti samo dovod ali samo odvod in izmenično delovanje, ena enota vpihuje druga odpihuje.

Brezžična komunikacija

Primer ureditve

Rekuperator zraka AHR160 je bil zasnovan tako, da je mogoče ustvariti mrežo naprav, ki delujejo hkrati v več prostorih v eni hiši. Več kot jih je nameščenih, več svežega zraka je dovedeno v notranjost. Nižji stroški ogrevanja v ogrevalnih sezonah so dodatna vrednost vgradnje AHR.

Brezžična komunikacija

Zaslon

LED zaslon, ki se nahaja na dnu ventilatorja, uporabnikom zagotavlja pomembne informacije o sami napravi in ​​pogojih v okolici, kot so stopnja vlažnosti, temperatura zraka, hitrost ventilatorja (stopnja), smer pretoka zraka, preostali čas do vklopa naprave izklopljen (če je nastavljen ČASOVNIK) in tudi trenutni čas.

Vseh pet načinov prikaza je predstavljenih na zgornji sliki.

KOMPONENTE NAPRAVE

Keramični izmenjevalec   KERAMIČNI IZMENJEVALNIK

Keramični izmenjevalnik je srce naprave in eden njenih najpomembnejših elementov. V rekuperatorju zraka AHR160 je uporabljena heksagonalna struktura izmenjevalnika, zahvaljujoč kateremu je bila dosežena ena najvišjih stopenj rekuperacije toplote v napravah za decentralizirano prezračevanje, ki so na voljo na trgu.

kanal   KANAL

Kanal je izdelan iz PVC-ja z dodatkom srebrovih ionov, ki preprečuje razmnoževanje bakterij v njem. Dodatna izolacija je bila uporabljena za zmanjšanje kondenzacije in toplotnih izgub.

filtri   FILTRI

AHR je opremljen z dvema filtroma za čiščenje zraka.

Avtomatske lopute   AVTOMATSKE LOPUTE

Avtomatske lopute, ki prekinejo pretok zraka, ko je naprava izklopljena in zvočno izolirana notranja plošča povečajo udobje uporabe.

motor   MOTOR

AHR je opremljen z energijsko varčnim brezkrtačnim motorjem 24 V DC.

Daljinski upravljalnikDALJINEC

AHR160 je opremljen z infrardečim daljinskim upravljalnikom, ki omogoča upravljanje naprave v celotnem obsegu spreminjanja načinov delovanja, hitrosti delovanja ter vklapljanja in izklapljanja.

Več informacij v rubriki ‘OPREMA’.

Senzor temperature in vlažnostiSENZOR TEMPERATURE IN VLAŽNOSTI

Brezžični senzor temperature in vlage omogoča samodejno delovanje naprave, ki na podlagi meritev prilagaja hitrost delovanja.

OPREMA

časovnik AHR   ČASOVNIK (TIMER)

Naprava ima možnost samodejnega izklopa po 5, 10, 15, 30, 45, 60, 120 in 180 minutah od vklopa. Na zaslonu je prikazan preostali čas do izklopa. Prestavljanje prestave ne vpliva na delovanje ure. Po odštevanju nastavljenega časa se naprava izklopi in zadnja uporabljena prestava se spomni.

Aktivacijo načina signalizira zaporedno prižiganje LED diod (od zgoraj navzdol) v osrednjem delu zaslona.

Funkcijo upravljate z daljinskim upravljalnikom.

3 speed ikona  NASTAVITEV HITROSTI

Možnost treh hitrosti je na voljo samo pri modelu decentraliziranega ventilatorja AHR. Prestave se preklapljajo gor/dol z daljinskim upravljalnikom ali avtomatsko – parametri delovanja naprave se prilagajajo prevladujočim razmeram zahvaljujoč senzorju temperature in vlage.

Daljinski upravljalnik  DALJINEC

Daljinski upravljalnik za AHR160 omogoča delovanje naprave v naslednjih načinih:

* REKUPERACIJA (smer pretoka se samodejno spremeni glede na izmerjeno temperaturo)

* ČASOVNIK (omogoča samodejni izklop naprave po 5-180 minutah)

* VLAGA (hitrost je odvisna od nastavitev in trenutno izmerjene vlažnosti)

* IZPUH (neprekinjeno delovanje v smeri izpuha)

* AIRFLOW (neprekinjeno delovanje v smeri zračnega toka)

* NOČ (tiho)

Poleg tega daljinski upravljalnik omogoča sinhronizacijo neskončnega števila naprav AHR, nastavitev ure in ponastavitev števca onesnaženosti filtra.

DIMENZIJE

Rekuperator zraka AHR160
google-site-verification: google7eafb609880dd4b8.html